Početna

Advokatska kancelarija Vranešević law - Beograd

Vođeni preduzetničkim duhom i željom za inovacijama, pružamo individualno prilagođene pravne usluge.
Od osnivanja 2021. godine, savetujemo i zastupamo domaće i inostrane klijente,
sa posebnim naglaskom na korporativno, privredno i IT pravo.

Oblasti rada

Scroll