AI i Pravo Intelektualne Svojine: Da li AI može stvoriti autorsko delo?

AI i Pravo Intelektualne Svojine: Da li AI može stvoriti autorsko delo?

22.03.2022.

Još 1950. godine, Alan Turing je postavio pitanje da li mašine mogu biti opremljene nekim oblikom inteligencije, a savremeni tehnološki razvoj je dao odgovor na to pitanje. Veštačka inteligencije (‘AI’- Artificial Intelligence) je pokazala svoj pravi potencijal zahvaljujući poboljšanju računarske snage i razvoju Big Data tehnologija. Veštačka inteligencija je povezana sa brojnim i značajnim napretkom u modernom poslovanju i tehnološkom razvitku. S obzirom da se AI ukršta na više načina sa intelektualnom svojinom, pojavilo se pitanje da li je veštačka inteligencije sposobno da poseduje ono što stvori.

Jednostavno rečeno, program razvijen za potrebe mašinskog učenja uključuje ugrađeni algoritam koji mu omogućava da uči iz podataka. Kada su u pitanju kreativni radovi, ovi algoritmi uče iz unetih podataka. Međutim, dok programeri mogu da postavljaju određene parametre, program sam određuje rezultat, odnosno neuronska mreža koja je donosila samostalne odluke tokom celog procesa. Na primer, 2016. godine AI je analizirao 346 Rembrantovih slika i stvorio 3D portret od 148 miliona piksela. Štaviše, film pod nazivom ‘Sunspring’ je prvi film čiji scenario je u potpunosti napisao AI po imenu Bendžamin. Humanoidni robot zasnovan na veštačkoj inteligenciji po imenu Ai-Da stvara umetničke radove koristeći kamere ugrađene u očima, svoju robotsku ruku i AI algoritme. Ai-Da nije jedina koja je u današnje vreme sposobna da stvara umetnička dela jer je Guglov ‘Deep Dream’ poznat po svojim delima psihodelične umetnosti.

Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO) je 2019. godine otvorila konsultacije na temu kreativnog stvaralaštva sistema zasnovanih na veštačkoj inteligencije. Donet je zaključak da AI može samostalno da generiše kreativne radove. U vezi sa time, javlja se problem u vezi činjenice da je tradicionalni okvir prava intelektualne svojine od svog nastanka bio povezan samo sa kreativnošću ljudskog bića.U avgustu 2021. godine, Indijski Zavod za intelektualnu svojinu je priznao ‘RAGHAV Artificial Intelligence Painting App’. sistem zasnovan na veštačkoj inteligenciji, kao koautora umetničkog dela zaštićenog autorskim pravom. Debata o tome da li postojeća zakonodavna regulativa u vezi autorskih prava može da zaštiti delo stvoreno uz pomoć veštačke inteligencije se vodi aktivno na nivou Evropske Unije takođe. Još 2020. godine Evropska Komisija je razmatrala ovo pitanje u vezi sa trenutnim napretkom veštačke inteligencije te je iste godine objavila izveštaj ”Trendovi i razvoj veštačke inteligencije: Izazovi u okviru prava intelektualne svojine” u kojem je zaključila da nema potrebe za trenutnim promenama na osnovama pretpostavke da potpuno autonomno stvaralaštvo od strane veštačke inteligencije još ne postoji. Jedno je sigurno:; preklapanja AI i prava zaštite intelektualne svojine će se povećavati u budućnosti zbog široke upotrebe veštačke inteligencije i njenog brzog razvoja. Od autonomnih vozila do umetnički kreacija, tehnologije zasnovane na veštačkoj inteligenciji uvek su bile na ivici vodećih inovacija. Uspon mašina se dešava upravo i to u svojstvu kreatora.

Scroll