O nama

O nama

O nama

Vođeni preduzetničkim duhom i željom za inovacijama, pružamo individualno prilagođene pravne usluge. Od osnivanja 2021. godine, savetujemo i zastupamo domaće i inostrane klijente, sa posebnim naglaskom na korporativno, privredno i IT pravo.  

Verujemo u negovanje dugoročnih partnerstava zasnovanih na poverenju i transparentnosti. U srži našeg poslovanja leži uverenje da se pravna oblast treba prilagoditi i razvijati zajedno sa brzim svetom tehnologije i biznisa. Stoga radimo na ostanku u vrhu pravne inovacije i iskorišćavanju tehnologije kako bismo unapredili naše usluge. 

Advokat Lucija Vranešević Grbić Beograd

UPOZNAJTE OSNIVAČA

Osnivač advokatske kancelarije Vranešević Law, Lucija Vranešević Grbić, započela je svoju pravno putovanje tokom osnovnih studija, sticanjem iskustva u poznatim advokatskim kancelarijama u Srbiji i inostranstvu. 

Obrazovanje je započela na Pravnom fakultetu u Osijeku, a nastavila na Univerzitetu u Beogradu, gde je stekla master diplomu iz krivičnog prava (LL.M). Njen ulazak u svet tehnologije započeo je kada je stekla sertifikat CS50L: CS50 za Pravnike sa Univerziteta Harvard. 

Nakon specijalizacije u oblasti krivičnog prava tokom postdiplomskog studija i pripravničkih dana, Lucija se dodatnim obrazovanjem usavršavala u oblastima poslovnog, ugovornog i IT prava. 

Lucija govori srpski, hrvatski i engleski jezik, a služi se nemačkim jezikom. 

Članstva

  • Advokatska komora Beograda

  • WOLEP
Scroll