Advokat Lucija Vranešević Grbić Beograd - Imigraciono pravo
Imigraciono pravo

Imigraciono pravo

U našoj advokatskoj kancelariji pružamo sveobuhvatnu podršku pojedincima, kao i njihovim poslodavcima u oblasti imigracionog prava. Razumemo da područje administrativnih procedura i propisa može da deluje zamršeno. Zbog toga smo posvećeni tome da budemo uz naše klijente i pomognemo im da se uspešno snađu u ovom području.

Naš spektar usluga obuhvata:

  • Konsultacije i procenu opcija vezanih za imigraciju
  • Pravnu podršku u dobijanju privremenih I stalnih boravišnih dozvola, kao i radnih dozvola
  • Zastupanje pred različitim institucijama, uključujući državne administrativne organe i nadležne sudove
  • Strateške smernice za strane kompanije koje razmatraju investicije na tržištu Republike Srbije
  • Osnivanje ogranaka i predstavništava za strana pravna lica
Scroll