Advokat Lucija Vranešević Grbić Beograd - Krivično pravo
Krivično pravo

Krivično pravo

Naša advokatska kancelarija je posvećena pružanju obimnog spektra pravnih usluga u oblasti krivičnog prava, s posebnim akcentom na računarska i privredna krivična dela. Kada zastupamo naše klijente u slučajevima povezanim sa računarskim i privrednim krivičnim delima, primenjujemo multidisciplinarni pristup utemeljen na našem znanju u oblastima krivičnog, privrednog i IT prava.

Naše usluge obuhvataju:

  • Odbranu u svim fazama krivičnog postupka
  • Zastupanje oštećenih strana tokom svih faza krivičnih postupaka
  • Savetovanje pravnih lica u vezi krivičnog zakonodavstva
Scroll