Učestvovanje na online WIPO radionici o alternativnom rešavanju sporova na polju intelektualne svojine i tehnologije – Osvrt

Učestvovanje na online WIPO radionici o alternativnom rešavanju sporova na polju intelektualne svojine i tehnologije – Osvrt

18.11.2022.

Investicija u znanje plaća najbolju kamatu’ – Bendžamin Frenklin 

U periodu od 8-10 Novembra 2022, osnivač advokatske kancelarije Vranešević Law, advokat Lucija Vranešević Grbić prisustvovala je na trodnevnom webinar-u u organizaciji Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) – Centar za arbitražu i medijaciju pod nazivom ‘Online WIPO Arbitration and Mediation Workshop’.Webinar je okupio kao govornike razne pravne stručnjake koji su govorili na temu alternativnog rešavanja sporova u oblasti intelektualne svojine i tehnologije. Govornici su u navedena 3 dana pokrili razna bitna pitanja iz oblasti internacionalne medijacije i arbitraže sa posebnim naglaskom na dosadašnju praksu Svetske organizacije za zaštitu intelektualne svojine, korišćenje ubrzanih arbitražnih pravila, osvrt stručnjaka na rešavanje sporova u praksi te ključeve efikasne izrade ugovornih klauzula o rešavanja sporova te najčešće greške tokom sastavljanja istih.

Sve popularnija oblast alternativnog rešavanja sporova je povezana sa visokom stopom poravnanja u organizacijama kao što je npr. WIPO, iznoseći otprilike 70 procenata uspešno završenih predmeta. Prvi dan radionice obuhvatio je značajne uvodne izjave i zanimljiva predavanja u kojima su objašnjena Pravila za alternativno rešavanje sporova Svetske organizacije za intelektualnu svojinu iz 2021 godine (sve sa elementima specifičnim za sporove u vezi intelektualne svojine i tehnologije), proces medijacije u rešavanju sporova na polju intelektualne svojine i tehnologije, nedavna bitne dešavanje te praktične savete za advokate stranke u sporu sa analizom rizika i razmatranju BATNA & WATNA pristupa, postizanja sporazuma i izrade istog. 

Drugi dan radionice bazirao se na arbitraži, odnosno na Pravila arbitraže i ubrzane arbitraže Svetske organizacije za zaštitu intelektualne svojine iz 2021 godine, novosti i trendove na polju internacionalne arbitraže, bitne aspekte arbitražnog sporazuma, arbitražni postupak na polju sporova zaštite intelektualne svojine i tehnoloških sporova, sve sa mnogim korisnim savetima za rad u praksi. Poslednji dan radionice pružio je uvid u perspektivu industrije u odnosu na praksu alternativnog rešavanja sporova od strane Siemens Grupe, interesantne primere predmeta, primere klauzula o alternativnom rešavanju sporova te praktične savete za izradu efikasnih medijacijskih, arbitražnih i ‘DRB’ klauzula odnosno sporazuma za podnošenje na alternativno rešavanje spora sa akcentom na tehnološka pitanja i pitanja zaštite intelektualne svojine. 

Hteli bismo da napomenemo da nam je bila čast učestvovati na ovakvoj radionici i biti u prilici slušati svakog od predstavljenih predavača. Na samom webinar-u su raspravljani razni izazovi sa kojima se advokati susreću u praksi te nam je cilj i dalje učestovati u sličnim perspektivnim događajima kako bi širili svoje znanje. Jedna od osnovnih vrednosti naše kancelarije je da konstantno radimo na svom profesionalnom usavršavanju iz raznih oblasti kako bismo bili u korak sa pravnom praksom i brzorastućim razvojem tehnologije. 

Scroll