Uslovi korišćenja veb sajta

Uslovi korišćenja veb sajta

Uslovi korišćenja veb sajta

Dobrodošli na www.vraneseviclaw.com! 

Ovaj sajt je vlasništvo advokata Lucije Vranešević Grbić iz Beograda, Republika Srbija. 

Sadržaji na ovom sajtu nisu postavljani sa namerom reklamiranja ili savetovanja klijenata, već da pruže osnovne informacije o advokatskoj kancelariji ‘Vranešević Law’. 

Uslovi korišćenja zajedno sa Politikom Privatnosti čine ugovor koji se primenjuje na vas. Pristupom ili korišćenjem ovog sajta, pravno ste obavezani ovim ugovorom. Upozoravamo vas da proverite Uslove Korišćenja i Politiku Privatnosti. 

Advokatska kancelarija ‘Vranešević Law’ zadržava pravo da ažurira ove Uslove Korišćenja i Politiku Privatnosti u bilo koje vreme. Svaka promena stupa na snagu nakon objavljivanja na sajtu. 
Svi materijali na ovom sajtu su zaštićeni pravom intelektualne svojine. 

 

Ograničenje Odgovornosti 

Ovaj vebsajt je namenjen licima koja žele da saznaju više o advokatskoj kancelariji ‘Vranešević Law’ (‘Advokatska Kancelarija’). 

Informacije postavljene na sajtu nisu namenjene reklamiranju Advokatske Kancelarije. Sadržaji na sajtu nisu postavljeni sa ciljem kontaktiranja klijenata niti reklamiranja usluga te ne treba da budu tako shvaćeni. 

Budući da može doći do promena u zakonodavstvu, vebsajt može sadržavati informacije koje su nepotpune ili netačne. 

 

U Beogradu, 20.11.2023. 

Scroll